РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  Академията в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  С решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  Специалности в ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас: Предприемачество и мениджмънт и Организация и управление на хотелиерството.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии - Треньор по вид спорт; Инструктор по фитнес.
 • СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ 9 октомври 1957 година – Паметна дата в историята на новото училище.
 • ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла, детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  Мисията на НСА е насочена към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  В МУ се приемат студенти по специалностите: Медицина, Дентална медицина и Фармация; Медицински сестри и Акушерки и др.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
ПГЗ ТОДОР РАЧИНСКИ - Генерал Тошево
Гимназията е създадена през 1989 година като Техникум по механотехника Ю.Гагарин.
НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Училището е основано през 1889 година. Директор на училището е Биляна Иванова Иванова.
ПГМЕТ Христо Смирненски - Кнежа
Професионално техническо училище с две годишен курс на обучение.
ЧДГ МЕЧТАТЕЛ - София
Отваря врати от 7.05.2014 в луксозна, модерно оборудвана сграда в кв. Лозенец.
ЦДГ 1 СЛЪНЦЕ - Луковит
Детската градина е с общинско финансиране.
ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГЕО МИЛЕВ
Учебният план осигурява солидна общообразователна подготовка.
ПУ СВ. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ – Велико Търно
е специално училище за деца със специални образователни потребности.
НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - С.Иганово
Училището е начално. Обучават се ученици от първи до четвърти клас.
ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
РУМЯНА КОЛАРОВА: НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ ИМА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНСЕНСУС В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРИЕТ Е ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ОСИГУРЕНИ СА 300 240 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ СА 137, СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА– 794
ОДОБРЕН Е ДВУГОДИШЕН ПЛАН ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС