РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  Академията в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  С решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  Специалности в ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас: Предприемачество и мениджмънт и Организация и управление на хотелиерството.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии - Треньор по вид спорт; Инструктор по фитнес.
 • СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ 9 октомври 1957 година – Паметна дата в историята на новото училище.
 • ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла, детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  Мисията на НСА е насочена към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  В МУ се приемат студенти по специалностите: Медицина, Дентална медицина и Фармация; Медицински сестри и Акушерки и др.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
ПГЗ ТОДОР РАЧИНСКИ - Генерал Тошево
Гимназията е създадена през 1989 година като Техникум по механотехника Ю.Гагарин.
СОУ НЕОФИТ РИЛСКИ - Долна Баня
Обучават се деца от първи до дванадесети клас.
СОУ Васил Левски - Елин Пелин
На 2.09. 1921 г. е открит първи гимназиален клас - 4 клас (сега осми клас).
СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ - Шумен
Още с появата си през 2000-та година се реализира като елитно училище.
СОУ ИВАН ВАЗОВ - Поморие
Училище, в което се обучават нашите деца и ще учат бъдещите им наследници.
СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - С. Камен
ОУ Св. Климент Охридски и ПГСС Марко Ангелов в Камен се сливат и се преструкторират.
ОУ ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ - C. Любенова М
В училището се обучават ученици от първи до осми клас.
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСК
Филиалът на Пловдивския у-т в Смолян се утвърждава като авторитетно научно средище.
МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА БЕ ГОСТ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
В МОН СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МВР, УНИЦЕФ И АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ОБРАЗОВАНИЕТО Е ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО, НЕ СОЦИАЛНА ПОМОЩ
МИНИСТЪР КОЛАРОВА ИЗНЕНАДВАЩО ПОСЕТИ IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ
СЕДЕМ МЕДАЛА ОТ ХIX МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МОН ИЗВЪРШИ ВНЕЗАПНИ ПРОВЕРКИ В ТРИ ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ
СТРАТЕГИЯ ИЗВЕЖДА НАСЪРЧАВАНЕТО И ПОВИШАВАНЕТО НА ГРАМОТНОСТТА КАТО НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ