РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • МУ - Плевен
  МУ - Плевен
  Основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, Медицински университет – Плевен е едно от петте висши медицински училища в Българи
 • АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  Академията в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  С решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  Специалности в ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас: Предприемачество и мениджмънт и Организация и управление на хотелиерството.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии - Треньор по вид спорт; Инструктор по фитнес.
 • СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ 9 октомври 1957 година – Паметна дата в историята на новото училище.
 • ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла, детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  Мисията на НСА е насочена към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  В МУ се приемат студенти по специалностите: Медицина, Дентална медицина и Фармация; Медицински сестри и Акушерки и др.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
СОУ Алеко Константинов - Луковит
Днес СОУ Алеко Константинов е масово у-ще с прием на ученици от 1 до 12 кл.
НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Нова Мах
Училището е основано през 1889 година. Директор на училището е Биляна Иванова Иванова.
ПГ Димитраки Хаджитошин - Враца
Най-старото копринарско и първото памукотекстилно училище в страната.
ЦДГ БРЕЗА - С. Комарево
Целодневна детска градина с общинско финансиране.
ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ - София
Цели: да дава знания и умения, адекватни на съществуващите пазарни условия.
СОУ ХРИСТО БОТЕВ - Русе
Началото на светското образование в Русе (Русчук) се поставя през 1838 година.
ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - С. Крушаре
Основно у-ще от 1-ви до 8 -ми клас. Училището е с общинско финансиране.
ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Ботевград
През есента на 1912 година училището е тържествено открито.
МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ЦЕРН Е НЕ САМО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, НО И МЯСТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
В МОН СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МВР, УНИЦЕФ И АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С АУТИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ“
МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА БЕ ГОСТ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА НА МОН В IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ
МОН ИЗВЪРШИ ВНЕЗАПНИ ПРОВЕРКИ В ТРИ ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ
МОН ИНИЦИИРА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА И ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НАД ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
МИНИСТЪР КОЛАРОВА ИЗНЕНАДВАЩО ПОСЕТИ IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ