РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
ДГ 28 ЯН БИБИЯН - София
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения
ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - С. Сваленик
Училището е с курс на обучение от първи до осми клас.
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР - Пазарджик
Училище с терапевтични програми за деца с нужда от специални грижи.
РЦПППО - Кърджали
извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета.
ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - С. Разбойна
осигурява на своите ученици ученически стаи , компютърен кабинет и спокойствие.
СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Дулово
50–годишният юбилей на училището се чества през м.V.2002 година.
ДГ 160 - София
Функционират една яслена група за деца до 3 години и четири групи за деца от 3 години
МОН ЩЕ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ЗАМЕСТНИК –МИНИСТЪР САЧЕВА: УВЕЛИЧАВАМЕ БРОЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В УЧИЛИЩАТА
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЕМИГРАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ И ОБРАЗОВАНИ БЪЛГАРИ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАГУБА НА НАЦИОНАЛЕН КАПИТАЛ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: МОН ПУБЛИКУВА ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД
ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА Е РЕШАВАЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РЕВИЗИЯ НА СПИСЪКА НА ПРОФЕСИИТЕ
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВИСИ ОТ ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ