РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • МУ - Плевен
  МУ - Плевен
  Основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, Медицински университет – Плевен е едно от петте висши медицински училища в Българи
 • АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  Академията в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  С решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТУ - Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Елин Пелин
  СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Елин Пелин
  На 2. 09. 1921 г. е открит първи гимназиален клас - 4 клас (сега осми клас) като частен клас на училищното настоятелство.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас
  Специалности в ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Бургас: Предприемачество и мениджмънт и Организация и управление на хотелиерството.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии - Треньор по вид спорт; Инструктор по фитнес.
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  Мисията на НСА е насочена към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив
  В МУ се приемат студенти по специалностите: Медицина, Дентална медицина и Фармация; Медицински сестри и Акушерки и др.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
Частно Училище и Детска Градина – Дрита
разнообразни формиращи дейности. Местонахождение и комфортна учебна база.
ЧСОУ ЕСПА - София
Изграждане и възпитание на високообразовани, хуманни и толерантни личности.
ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ - Завет
Гимназията подготвя кадри по специалностите - животновъдство и растениевъдство.
ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - С. Сушево
Училището е открито през 1882 година, построена е нова сграда през 1933 година.
СОУ ИВАН ВАЗОВ - Поморие
Училище, в което се обучават нашите деца и ще учат бъдещите им наследници.
СОУ ИВАН ВАЗОВ - Бургас
е училище с 50 годишни традиции. Разполага с високо квалифицирани специалисти.
Чоу Света София
разработена и утвърдена система за пълноценна подготовка на децата по английски език
НУ ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ - Пазарджик
В училището се обучават ученици от първи до четвърти клас.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБСЪЖДА СЪС СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” ПРЕДВИЖДА ЕДИН МИЛИАРД И 370 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТ НА УЧИЛИЩНО ОБЩЕЖИТИЕ В БОТЕВГРАД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“
МОН СЕЗИРА РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ ЗА САЙТ ЗА ПРОДАЖБА НА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ УЧЕБНАТА ГОДИНА В УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ - БРАТИСЛАВА
ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДОЦ. РУМЯНА КОЛАРОВА ПО ПОВОД ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН
МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ДА СИ УЧИТЕЛ НЕ Е ПРОСТО ПРОФЕСИЯ, А ПРИЗВАНИЕ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕДПРИЕМА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА НА БЕЖАНЦИ ОТ С. КОВАЧЕВЦИ