РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
ПГВМ ИВАН П. ПАВЛОВ - Стара Загора
С децата се работи в групи и индивидуално по отделните учебни дисциплини.
ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - С. Сваленик
Училището е с курс на обучение от първи до осми клас.
123 СУ СТЕФАН СТАМБОЛОВ - София
На 15.9.1986 г. е открита новата сграда на 123-то средно политехническо училище.
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР - Пазарджик
Училище с терапевтични програми за деца с нужда от специални грижи.
ОУ ХРИСТО БОТЕВ - С. Гороцвет
Основно училище с (присъединена) група в детска градина.
ДГ 28 ЯН БИБИЯН - София
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения
ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
Гимназията е създадена през 1989 година като Техникум по механотехника Ю.Гагарин.
НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - С. Едрево
Училище, което осигурява сигурност и спокойствия на Вашето дете.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ ОТКРИ MЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ НАСОКИ В ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УРАВНЕНИЯ В НАУКИТЕ“
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВИНАГИ ЩЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ ДОБРИ УЧИТЕЛИ
МОН ОБЯВИ ОЦЕНКИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСМИ КЛАС
17 НОВИ ПРОФЕСИИ ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ В ДУАЛНА ФОРМА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: РЕКТОРИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ ПО-МАЛКИЯ БРОЙ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ПРИЕТИ СА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПРЕД СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ: ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ МИ Е РАЗВИТИЕТО И ЗАДЪРЖАНЕТО НА МЛАДИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА