РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
ПГВМ ИВАН П. ПАВЛОВ - Стара Загора
С децата се работи в групи и индивидуално по отделните учебни дисциплини.
106 ЦДГ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА - София
Първата в София, построена по специален проект в български стил детска г.
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
ЦДГ ДЕТЕЛИНА - Дряново
Детската градина разполага с 2 бази,в които се възпитават и обучават 190 деца
ОУ ХРИСТО БОТЕВ - С. Гороцвет
Основно училище с (присъединена) група в детска градина.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София
Наследник на отворилото врати през 1942 година Висше техническо училище в София.
ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Селча
ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ е основно. Обучават се деца от първи до осми клас.
ОУ ХРИСТО БОТЕВ - С. Румянцево
Материалната база включва уютни и топли класни стаи, специализирани кабинети и др.
НАЗНАЧЕН Е НОВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МОН ВРЪЧИ НАГРАДИ „ПИТАГОР“ НА ДЕСЕТ ЗАСЛУЖИЛИ УЧЕНИ
ПЕТ ПИСМЕНИ РАБОТИ СА АНУЛИРАНИ НА ВТОРАТА МАТУРА
МОН ЩЕ ВКЛЮЧИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ В ПРОМЯНАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТАНДАРТИ
11 ПИСМЕНИ РАБОТИ СА АНУЛИРАНИ НА МАТУРИТЕ
С ПРОМЕНИ В УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МОН СЕ РАЗДЕЛЯТ БЕНЕФИЦИЕНТЪТ И УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН ПО ОП НОИР
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЧЕСТВА В БРЮКСЕЛ С КОЛЕГИТЕ СИ 30 ГОДИНИ „ЕРАЗЪМ“
ДЕЦАТА ОТ I ДО XII КЛАС В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА ПО СВЕТА МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК