РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.
 • е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии - Треньор по вид спорт; Инструктор по фитнес.
 • ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла, детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно
 • СОУ ИВАН ВАЗОВ е училище с петдесет годишни традиции. Разполага с високо квалифицирани специалисти по всички специалност
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  Мисията на НСА е насочена към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
easyHotel Sofia LOW COST нискобюджетен
Евтин, практичен, модерен и лесно достъпен. Най-ниски цени за нощувки.
Училищен комплекс Азбуки - София
Образователен комплекс, обединяващ всички степени на задължително образование.
СОУ РАЙЧО КАРОЛЕВ - Габрово
Училището е открито в началото на учебната 1976/77 година като XI ОУ Т. Карпинская
ОУ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - Пловдив
създадено е през 1908 г. като първата Пловдивска прогимназия.
СОУ ИВАН ВАЗОВ - Поморие
Училище, в което се обучават нашите деца и ще учат бъдещите им наследници.
ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - с. Свидня
Училището разполага с добре поддържана материална база.
ПУ СВ. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ – Велико Търно
е специално училище за деца със специални образователни потребности.
СОУ ХРИСТО БОТЕВ - Русе
Единно средно политехни - ческо училище и Средно общообразователно училище.
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ И Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ МОН И НОИ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ЗВЕНАТА ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ
НАД 1000 НОВИ СТИПЕНДИИ ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЩЕ БЪДАТ ОТПУСНАТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ НАБЛИЖАВАЩИТЕ ПРАЗНИЦИ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН