РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии - Треньор по вид спорт; Инструктор по фитнес.
 • СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ 9 октомври 1957 година – Паметна дата в историята на новото училище.
 • ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла, детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  Мисията на НСА е насочена към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
easyHotel Sofia LOW COST нискобюджетен
Евтин, практичен, модерен и лесно достъпен. Най-ниски цени за нощувки.
НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Училището е основано през 1889 година. Директор на училището е Биляна Иванова Иванова.
ЦДГ 6 ВИКТОРИЯ ПИШУРКА - Лом
ЦДГ 6 Виктория Пишурка е е целодневна детска градина. Намира се в гр. Лом.
СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ - Шумен
Още с появата си през 2000-та година се реализира като елитно училище.
ЦДГ ЗДРАВЕЦ - с. Ковачица
ЦДГ ЗДРАВЕЦ е целодневна детска градина. Градината се намира в село Ковачица,Общ.Лом.
СОУ ХРИСТО БОТЕВ - Русе
Началото на светското образование в Русе (Русчук) се поставя през 1838 година.
ЦДГ СОНЯ - Сухиндол
Целодневна детска градина с общинско финансиране.
ПГТ ИВАН МАРАНГОЗОВ - Априлци
Гимназията по туризъм в гр. Априлци е единственото средно професионално училище.
НА VIII МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ УЧЕНИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА В 9 ЕЗИКОВИ КОМБИНАЦИИ
ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРОФ. К.КОСТАДИНОВ ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА КОНФОКАЛНА МИКРОСКОПИЯ
ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА ПОЗДРАВИХА ЕКИПА НА МОН
ИЗЛОЖБА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ПРЕДСТАВИ КОЛЕДНА ПРОДУКЦИЯ
МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. ТАНЕВ: ДА НЕ СЕ БОИМ ОТ СВОБОДАТА НА ИЗБОР
МОН ПОДКРЕПЯ С 490 ХИЛ. ЛВ. ПМГ В КАЗАНЛЪК
МОН ОТПУСНА 40 000 ЛЕВА ЗА РЕМОНТ НА ВАРНЕНСКАТА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ