РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  С решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии - Треньор по вид спорт; Инструктор по фитнес.
 • СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ 9 октомври 1957 година – Паметна дата в историята на новото училище.
 • ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла, детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - София
  Мисията на НСА е насочена към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
СОУ Христо Ботев - С. Славяново
Средно училище с качествена и задълбочена общообразователна подготовка.
СОУ ХРИСТО БОТЕВ - С. Арчар
Първото българско училище в Арчар е открито през 1832 г.
АТМИИ - Пловдив
Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство.
5-То Вечерно Соу Пеньо Пенев - София
Предлага възможност за завършване на основно и средно образование .
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Девня
Училището е е символ на образование и успех, не само за Девня, а и за девненци.
СОУ ХРИСТО БОТЕВ - С. Братя Даскалови
В училището се обучават ученици от 1 до 12 клас.
ЦДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО - С. Долни Луковит
ЦДГ Щастливо детство е целодневна детска градина с общинско финансиране.
ООУСБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ - Плачковци
Осигуряват се санитарно хигиенни условия, безплатни учебници, безплатна храна, парно
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ОТКРИ 192. ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВИСШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
МОН И GIZ ПРОВЕДОХА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МОСТ МЕЖДУ БИЗНЕСА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“
МОН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДКРЕПЯ УСПЕШНИТЕ ПРАКТИКИ НА УЧИТЕЛИТЕ В СТРАНАТА
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: ПО-ДОБРЕ ДА ПОСРЕЩАМЕ ДЕЦАТА СИ НА ТЕРМИНАЛ 1, А НЕ ДА ГИ ИЗПРАЩАМЕ НА ТЕРМИНАЛ 2
МИНИСТЪР ТАНЕВ СЕ СРЕЩНА С Н.ПР. ШАУЛ КАМИСА РАЗ, ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ В БЪЛГАРИЯ
В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ОТРАСЛОВ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТЪР ТАНЕВ: ЩЕ РАБОТЯ ЗА ИЗДИГАНЕТО НА ПРЕСТИЖА НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ