РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - С. Сваленик
Училището е с курс на обучение от първи до осми клас.
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - В
През 2000 г. училището е преобразувано в Спортно училище Свети Климент Охридски.
ПГ Димитраки Хаджитошин - Враца
Най-старото копринарско и първото памукотекстилно училище в страната.
Частно Училище Ровел
Интензивен английски Ученици от предучилищен до 12ти клас.
Ресурсен Център - Монтана
Ресурсният център е създаден със Заповед № РД14-180/13.09.2006г.
ЧЦДГ И ЯСЛА ЕКО ДАРА - София
Тук децата се отглеждат в природосъобразна и здравословна среда.Благоприятни условия.
ПУ СВ. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ – Велико Търно
е специално училище за деца със специални образователни потребности.
НУ ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ - Пазарджик
В училището се обучават ученици от първи до четвърти клас.
ДОЦ. РУМЯНА КОЛАРОВА ПОЕ ПОСТА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ЗАМЕСТНИЦИТЕ МИ ЩЕ СА НОВИ, БЕЗ ДОСИЕТА В ДС
ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
МИНИСТЪР КОЛАРОВА ЩЕ ПОСЕТИ ЗАСЕГНАТИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА УЧИЛИЩА
ПЪРВО МЯСТО ЗА БЪЛГАРСКИЯ ОТБОР НА БАЛКАНСКАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА В АНКАРА
МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ЩЕ ТЪРСИМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА КАБИНЕТИТЕ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА НА ВАРНЕНСКАТА МОРСКА ГИМНАЗИЯ
МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ЦЕЛТА НИ Е ДА ОСИГУРИМ НОРМАЛЕН СТАРТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА НАВСЯКЪДЕ В СТРАНАТА
МИНИСТЪР КОЛАРОВА ПОТВЪРДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА БАЗОВИТЕ УЧИТЕЛСКИ ЗАПЛАТИ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.