РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - Дулово
Осигуряваме равен достъп и качествено образование на учениците.
106 ЦДГ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА - София
Първата в София, построена по специален проект в български стил детска г.
ПЪРВО ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - Гълъбово
Обучават се ученици от първи до осми клас в една смяна - сутрин.
ДГ БРЕЗА - С. Комарево
детска градина с общинско финансиране.
ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - Белица
Училището се е превърнало за беличани в емблематично място.
ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - Карнобат
През 1973/74 учебна г. Христо Смирненски се обединява с НУ Софроний Врачански.
ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Селча
ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ е основно. Обучават се деца от първи до осми клас.
МГ ГЕО МИЛЕВ - Плевен
През учебната 1981/1982 година е положено началото на профилирано обучение.
ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОБСЪДИ ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО И НОРМИРАНЕТО НА ТРУДА
ДНЕС НЯМА ДА СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 7 ОБЩИНИ
СКЛЮЧЕН E ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
316 МЛН. ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ ПО ОП НОИР
ДНЕС НЕ СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 11 ОБЩИНИ
ЕК ЗАПОЧНА ПРОУЧВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ С ЕДИН МЕСЕЦ
СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“