РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
 • 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.
 • е открито на 1 октомври 1896 година след подписването на Указ от княз Фердинанд.
 • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
  Шуменският университет е плод на многовековни културно-просветни традиции. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет.
 • ЧСОУ ЛОТОС - София
  ЧСОУ ЛОТОС - София
  Училищните учебните планове и програми осигуряват интензивно изучаване на английски, немски, испански, китайски и други редки езици.
 • Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България.
 • ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла, детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно
 • СОУ ИВАН ВАЗОВ е училище с петдесет годишни традиции. Разполага с високо квалифицирани специалисти по всички специалност
 • Началото на висшето агрономическо образование в България се поставя през 1921 година в град София.
 • (срок на обучение - 4 години)и Степен МАГИСТЪР (срок на обучение - 5 години.
 • към изграждане на висококвалифицирани университетски кадри в областта на физическото възпитание,спорта и кинезитерапията
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Габрово
  Предлага на студентите от бакалавърска и магистърска степен възможности за частично обучение във висши училища на Европейския съюз.
 • ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИО ФИТ - София
  За учебната 2014/2015 година ЧПК по спорт БИО ФИТ извършва прием по професиите: Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка и Инструктор по фитнес.
 • УАСГ - София
  УАСГ - София
  УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г.
 • ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Варна
  Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани.
 • НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
  Много от випускниците ни изградиха успешни кариери като професионални художници, изкуствоведи и дизайнери. Надяваме се, че и Вие ще ги последвате.
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
  ТУ - Варна обявява за учебната 2013/2014 г. допълнителен прием на задочни студенти в ОКС Магистър след висше образование със на обучение 2 г.
 • ДИКПО ВАРНА - Варна
  ДИКПО ВАРНА - Варна
  Организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри.
 • Провеждане на тестове по: български език и литература и математика - 20.05. 2015г. - 22.05. 2015 г.
 • Най-бързият начин да се запишете за участие в предварителен изпит е като направите това в нашата електронна форма.
 • Обучението е високо квалифицирано - съчетава традициите и съвременните изисквания на развиващата се туристическа и-я.
easyHotel Sofia LOW COST нискобюджетен
Евтин, практичен, модерен и лесно достъпен. Най-ниски цени за нощувки.
Технически университет - Габрово
Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители.
ОУ ИВАН ВАЗОВ - С. Любен Каравелово
Училището през годините е дало своя принос в българската култура и просветност.
ЧДГ МЕЧТАТЕЛ - София
Отваря врати от 7.05.2014 в луксозна, модерно оборудвана сграда в кв. Лозенец.
ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ - Варна
Постиженията на училището през изминалите години е неоспорим факт.
СОУ ХРИСТО БОТЕВ - С. Братя Даскалови
В училището се обучават ученици от 1 до 12 клас.
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Ряхово
Основно училище (до VІІІ клас) с общинско финансиране.
ОДК АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ - Дългопол
извънучилищни педагогически учреждения с общинско финансиране.
МОН ВЪВЕДЕ НОВИ КАНАЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
МОН СТАРТИРА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА
УЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПОКАЗВАТ СВОИ ТВОРБИ В МОН
МОН СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“
МИНИСТЪР ТАНЕВ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА „НАПОО – ТРАДИЦИЯ, ПАРТНЬОРСТВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
МИНИСТЪР ТАНЕВ: СПЕШНО НИ Е НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“