РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
easyHotel Sofia LOW COST нискобюджетен
Евтин, практичен, модерен и лесно достъпен. Най-ниски цени за нощувки.
СОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Училището има 16 класни стаи, библиотека, два модерни компютърни кабинета.
ПЪРВО ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - Гълъбово
Обучават се ученици от първи до осми клас в една смяна - сутрин.
11 СОУ Константин Константинов - Сливен
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.
9 ОДЗ ДЕЛФИН - Бургас
най-голямото детско заведение не само в град Бургас, но и в в България.
БАКОО ФУЛБРАЙТ - София
провежда конкурси за стипендии в САЩ за студенти за обучение в магист. програми.
191 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - с. Железница
Обучават се деца от първи до осми клас. Училището е с общинско финансиране.
МГ ГЕО МИЛЕВ - Плевен
През учебната 1981/1982 година е положено началото на профилирано обучение.
МИНИСТЪР КУНЕВА ПОИСКА ОТ ШЕФОВЕТЕ НА РУО ДА СА НАСТАВНИЦИ И СЪВЕТНИЦИ НА ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ
ОТМЕНЕНО Е ВЪЗРАСТОВОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ
5275 НА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 6983 ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ВТОРИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ 12 ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
МОН ЩЕ СЪЗДАВА ОНЛАЙН СИСТЕМА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА
ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОЛЯРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
УЧЕБНАТА ГОДИНА СТАРТИРА С ПРОМЕНИ СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪЗСТАНОВЕН Е ДОСТЪПЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ НА „ЕЛЗЕВИЕР“