РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
ШУ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Университетът е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа.
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
Държавното рисувално училище открито на 1 октомври 1896 година.
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ИУ ВАРНА - Варна
приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм у нас.
ЦДГ ДЕТЕЛИНА - Дряново
Детската градина разполага с 2 бази,в които се възпитават и обучават 190 деца
113 СОУ САВА ФИЛАРЕТОВ - София
Училището е открито на 15 септември 1960 година като начално.
ПГБЕТ - София
Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника (ПГБЕТ)
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
Обучението е след средно образование с продължителност 2 години.
ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - Монтана
Обучават се около 120 деца от I – IV клас и 2 подготвителни групи.
УТВЪРДЕНИ СА ТАКСИТЕ И ПРИЕМЪТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТИ НА СТАНДАРТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ
МИНИСТЪР КУНЕВА ПРИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ
14 МАЙ ЩЕ Е УЧЕБЕН ДЕН, НА 19 МАЙ УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СПОРТУВАТ
СЪВЕТЪТ НА РЕКТОРИТЕ ПОДКРЕПИ СТРАТЕГИЯТА И ПРОМЕНИТЕ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕТИРИМА ФИНАЛИСТИ С ТРИ ПРОЕКТА ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ ПЪРВИ СЕ ЯВЯВАТ НА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
МИНИСТЪР КУНЕВА КЪМ 8-ГОДИШНИЯ БОЯН: КОГАТО ТЕ ПОХВАЛЯТ, ТИ ПОРАСТВАТ КРИЛА!