РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ - Садово
Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие.
ДЕТСКА ГРАДИНА 51 ЩУРЧЕ - София
Целодневна детска градина, включваща и ясла, и е създадена през 1980 г.
ДГ БРЕЗА - С. Комарево
детска градина с общинско финансиране.
ПЪРВО ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - Гълъбово
Обучават се ученици от първи до осми клас в една смяна - сутрин.
РЦПППО - Монтана
Ресурсният център е създаден със Заповед № РД14-180/13.09.2006г. на Министъра на
ПГЛПИ АТАНАС БУРОВ - Горна Оряховица
Гимназията обучава възпитаниците си в дух на бизнес, новаторство, предприемчиво
ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - С. Лесидрен
Образователното дело започва в далечната 1867 година
37 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ УЧАСТВАХА В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО"
В МОН ПОСТЪПИХА 154 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
ЕЛЕКТРОННИТЕ СТУДЕНТСКИ КАРТИ ЩЕ ОБЛЕКЧАТ ПРИДВИЖВАНЕТО НА СТУДЕНТИ В ЕВРОПА
ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЩЕ РАБОТЯТ ПОСТОЯННО
УНИВЕРСИТЕТИ И БИЗНЕС ОБСЪЖДАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ В СОФИЯ
ДЕНИЦА САЧЕВА: ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ СА НУЖНИ КООРДИНИРАНИ УСИЛИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДОСТЪП, КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
МОН ПРЕДПРИЕМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОЛЕКОТЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ
ПОВЕЧЕ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ПО „ЕРАЗЪМ+“ БЕ ПРЕДЛОЖЕНО НА СРЕЩАТА НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ