РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
ДГ 28 ЯН БИБИЯН - София
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения
СПГЕ ДЖОН АТАНАСОВ - София
Ядрото на професионална подготовка включва обучение по 6 специалности 4 професии
ДГ БРЕЗА - С. Комарево
детска градина с общинско финансиране.
РЦПППО - Кърджали
извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета.
НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Троян
НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" е начално училище в гр.Троян.
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Ръжена
Училището е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НАГРАЖДАВАНЕТО НА НАЙ-УСПЕШНАТА ИНОВАТИВНА ФИРМА И НАЙ-ДОБРИЯ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ
БЪЛГАРИЯ ПОДПИСА ДУНАВСКАТА ХАРТА ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ
ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СПОРТЪТ ПОДОБРЯВА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА
СТАРТИРА КОНКУРСЪТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАГРАДИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЕКИ УЧИТЕЛ Е ИНОВАТИВЕН, КОГАТО ТЪРСИ СПЕЦИФИЧЕН ПОДХОД
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ