РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
ДГ 28 ЯН БИБИЯН - София
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения
СПГЕ ДЖОН АТАНАСОВ - София
Ядрото на професионална подготовка включва обучение по 6 специалности 4 професии
200 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Лозен
200 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Л Основно училище в с. Лозен /София/
6 ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ - София
Шесто Помощно Училище предлага индивидуални програми за обучение и развитие.
ЧДГ ВЕСЕЛОТО ГАРДЖЕ - София
Нашият екип създаде среда, в която детето ви, заобиколено от нашите грижи.
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Стара Загора
Автономна държавна учебно-научна институция със седалище град Стара Загора.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ В НЕДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЕ ИЗУЧАВА В ИСТАНБУЛСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ПО-ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНО 22 250 000 ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В ЦЕННОСТИ ГАРАНТИРАТ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ УЧЕНИЦИ ПОМАГАТ ЗА ПРОМЯНАТА В КЛАСНАТА СТАЯ
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРОДЪЛЖАВАМЕ С УСИЛИЯТА ДА ПРИОБЩИМ ВСИЧКИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Е ВСЕ ПО- БЛИЗО ДА ПАЗАРА НА ТРУДА