РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ЦСОП Лозенец
Качествено обучение и развитие на ученици.
НУ НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА - Сопот
НУ НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА - Сопот Най-старото училище в гр. Сопот.
ПЪРВО ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - Гълъбово
Обучават се ученици от първи до осми клас в една смяна - сутрин.
1 ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Раднево
Училището разполага с прием и обучение на ученици от първи до седми клас.
ДГ ПРОЛЕТ - Панагюрище
В спокойна, творческа обстановка, прилагайки индивидуален подход формираме знания.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЛАГОДАРЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И МЕДИАТОРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА АКТИВНАТА РАБОТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ТРЯБВА ДА СПАЗВАМЕ МЕРКИТЕ, ЗА ДА СЕ ВЪРНЕМ ВСИЧКИ В УЧИЛИЩЕ
С ДАРЕНИЕ ОТ КОРЕЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ИЗГРАДИ МОДЕРНА КОМПЮТЪРНА ЕЗИКОВА ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ И ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРИЛАГАТ НОВ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ