РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ - Садово
Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие.
ДГ 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА - Гр. София
ДГ 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА се намира в кв. Лозенец-София с обща площ от 1500 кв.м
ОУ ХРИСТО БОТЕВ - с. Добромирка
ОУ ХРИСТО БОТЕВ Училището в с.Добромирка води началото си от далечната 1882г
2 АЕГ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН - София
Профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение.
ДГ РАДОСТ - Ямбол
ДГ РАДОСТ - Ямбол е целодневна детска градина с общинско финансиране.
НУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - Монтана
Построено през пролетта на 1972 година в края на кв. Кошарник.
АКАД. ДЕНКОВ: ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ СЕ БОРЯТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ПОЧИВКАТА Е ЗАРАДИ УМОРАТА СЛЕД ПЪРВИЯ СРОК
ПРИ РОТАЦИЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ САМО СЕДМИЦА
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: АМБИЦИЯТА НИ Е УЧЕБНИЯТ СРОК ДА ЗАВЪРШИ ПРИСЪСТВЕНО
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: НЯМА ПРИЧИНА ДА ЗАТВАРЯМЕ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СЕГА
УЧИЛИЩАТА ЩЕ СЕ ЗАТВАРЯТ САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛАГА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ДА ОБУЧАВАТ СЪВМЕСТНО СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТУРА ЧРЕЗ РАБОТА ПО ПРОЕКТ
ДЕЛЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ В КЛАС ОСТАВА ВИСОК