РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ПГТМ ГРАДНИЦА
ПГТМ ГРАДНИЦА От 1970г. обучава специалисти за автомобилния транспорта
ЧДГ Кита
ЧДГ Кита Детската градина се намира в гр.София
2 АЕГ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН - София
Профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение.
СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - С. Долно Осенов
СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ е образец за съвременно обучение, датиращо от 95 години.
СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Бургас
Наследник на първото българско училище в град Бургас, открито през 1869 г.
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ
МОН ЩЕ ФИНАНСИРА УРОЦИ В КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 217 УЧИЛИЩА
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ БЯХА УДОСТОЕНИ С НАГРАДАТА „ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ“ ЗА УСПЕШНОТО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ НА СИСТЕМАТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА ВЪЗПИТАВАМЕ У ДЕЦАТА КУЛТУРА ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА