РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
125 ДГ УСМИВКА - София
Детската градина е открита през месец септември 1974 година.
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Езерово
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ е основно училище от 1-ви до 8-ми клас включително.
ДГ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ
ДГ Вяра,Надежда, Любов - село Горна Малина е открито на 24.05.1976 година.
ДГ 191 ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ - София
Уютна и комфортна детска градина, изцяло съобразена с потребностите на децата.
ДГ ПРОЛЕТ - Панагюрище
В спокойна, творческа обстановка, прилагайки индивидуален подход формираме знания.
УЧИЛИЩАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ НА ДВА ЕТАПА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗПЛАТНИ ЛЕТНИ ПОЧИВКИ
СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ПИСАХА ПРЕРАЗКАЗ С ДЪХ НА ЧЕРЕШИ
КАРТАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ УСТАНОВЯВА ДИСБАЛАНСИ ПО РЕГИОНИ, В ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ
АКТУАЛИЗИРАН Е СЪСТАВЪТ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
100 ЛЕВА СТИПЕНДИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ С ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТУРИТЕ
ПОВЕЧЕ ОТ 111 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ПОЧТИ 106 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВИХА НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
ЛЯТНАТА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА МОН ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ