РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ - Садово
Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие.
ЦСОП Лозенец
Качествено обучение и развитие на ученици.
ДГ МАЛИНА - с. Ясен
Детска градина с утвърден традиции, заемащо достойно място в предучилищното възпитание
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Една от най-рано създадените градски библиотеки в България.
ДГ 191 ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ - София
Уютна и комфортна детска градина, изцяло съобразена с потребностите на децата.
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Априлово
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ Училището се намира в Априлово се намира в западна България.
ПОЧТИ 106 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВИХА НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
ОДОБРЕНИ СА 32 940 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА
УЧИЛИЩАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ НА ДВА ЕТАПА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗПЛАТНИ ЛЕТНИ ПОЧИВКИ
ЛЯТНАТА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА МОН ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
КАРТАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ УСТАНОВЯВА ДИСБАЛАНСИ ПО РЕГИОНИ, В ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ
ПОВЕЧЕ ОТ 111 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ПИСАХА ПРЕРАЗКАЗ С ДЪХ НА ЧЕРЕШИ
АКТУАЛИЗИРАН Е СЪСТАВЪТ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ