РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ДУНАВСКА ЗЕМЯ -
ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Д училище по селско стопанство в село Ковачица
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Езерово
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ е основно училище от 1-ви до 8-ми клас включително.
ПЪРВО ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - Гълъбово
Обучават се ученици от първи до осми клас в една смяна - сутрин.
ЧДГ ВЕСЕЛОТО ГАРДЖЕ - София
Нашият екип създаде среда, в която детето ви, заобиколено от нашите грижи.
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕ
образователни потребности от I до X клас, индивидуални програми за обучение и развитие
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ СПИСЪК С 395 ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
С ЧЕТИРИ МЕДАЛА СЕ ЗАВРЪЩА БЪЛГАРСКИЯТ ОТБОР ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА
УЧЕНИЦИТЕ ПОКАЗВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА В ИНТЕРНЕТ И ЗАЩИТАТА ОТ ВИРУСИ
ОТБЕЛЯЗВАМЕ 70 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ
БЛИЗО 3000 ДЕЦА СЪС СОП ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ЧРЕЗ МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ 58 860 ЛЕВА ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ