РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ПГТМ ГРАДНИЦА
ПГТМ ГРАДНИЦА От 1970г. обучава специалисти за автомобилния транспорта
136 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - София
Учебната 1911/1912 година – открито е училището.
6 ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ - София
Шесто Помощно Училище предлага индивидуални програми за обучение и развитие.
СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - С. Долно Осенов
СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ е образец за съвременно обучение, датиращо от 95 години.
17 СУ ДАМЯН ГРУЕВ - София
17 СУ ДАМЯН ГРУЕВ - София e с ранно чуждоезиково обучение.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ 50 МИЛИОНА ЛЕВА СЕ ОТПУСКАТ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
44 ЗРЕЛОСТНИЦИ ПОЛУЧИХА ПОЧЕТНОТО ОТЛИЧИЕ НА МОН „НАЦИОНАЛНА ДИПЛОМА“