РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ДГ 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА - Гр. София
ДГ 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА се намира в кв. Лозенец-София с обща площ от 1500 кв.м
КОЛЕЖ БИЗНЕС И КУЛТУРА - Варна
КОЛЕЖ БИЗНЕС И КУЛТУРА - Колежът се намира в гр.Варна
ДГ 123 ШАРЛ ПЕРО - София
ДГ 123 ШАРЛ ПЕРО - София отваря за първи път врати през далечната 1962 г.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО От 1970г. обучава специалисти за автомобилния транспорта
17 СУ ДАМЯН ГРУЕВ - София
17 СУ ДАМЯН ГРУЕВ - София e с ранно чуждоезиково обучение.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА ОТКРИ ИЗЛОЖБА ПО ДЪРВОРЕЗБА В МОН
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ДИНАМИКАТА НА ВРЕМЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ТРЯБВА ДА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ РАБОТАТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В ЧЕСТВАНЕТО НА 70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЦЕЛТА НА КВАЛИФИКАЦИЯТА Е ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА ЗА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ПРЕДМЕТИ ДАВА КРЕАТИВНА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗВО