РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
125 ДГ УСМИВКА - София
Детската градина е открита през месец септември 1974 година.
ЧДГ Кита
ЧДГ Кита Детската градина се намира в гр.София
ДГ РУСАЛКА - Приморско
https://odz-rusalka.com/ условия за отглеждане и възпитание на децата.
ОУ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ - С. Новачене
Тук се съчетават традиции в образованието с модерните начини за обучение.
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Априлово
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ Училището се намира в Априлово се намира в западна България.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ТРЯБВА ДА СПАЗВАМЕ МЕРКИТЕ, ЗА ДА СЕ ВЪРНЕМ ВСИЧКИ В УЧИЛИЩЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЛАГОДАРЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И МЕДИАТОРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА АКТИВНАТА РАБОТА
ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ И ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРИЛАГАТ НОВ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
С ДАРЕНИЕ ОТ КОРЕЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ИЗГРАДИ МОДЕРНА КОМПЮТЪРНА ЕЗИКОВА ЛАБОРАТОРИЯ