РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - София
Държавното рисувално училище открито на 1 октомври 1896 година.
ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ДУНАВСКА ЗЕМЯ -
ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Д училище по селско стопанство в село Ковачица
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Езерово
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ е основно училище от 1-ви до 8-ми клас включително.
153 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
В настоящия момент се развиват 8 вида спорт.
123 СУ СТЕФАН СТАМБОЛОВ - София
На 15.09.1986 е открита се намира в София и е средно училище
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Ръжена
Училището е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
ТРИ МЕДАЛА И ГРАМОТА СПЕЧЕЛИ ОТБОРЪТ НИ ПО ИНФОРМАТИКА ОТ БАЛКАНСКАТА ОЛИМПИАДА В АТИНА
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЕДИНСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕТО ОСИГУРЯВА ПРОСПЕРИТЕТ
БЪЛГАРИЯ СПЕЧЕЛИ ДВЕ НАГРАДИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
ПОКАНА от Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИМУЛИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, ИЗБРАЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
МЛАДЕЖИ ОТ 40 ДЪРЖАВИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В СОФИЯ
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НАЙ-ВАЖНИ ЩЕ СА ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, КОИТО ДАВА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ НОВО УЧИЛИЩЕ В БЯЛА