РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ДУНАВСКА ЗЕМЯ -
С. Ковачица училище по селско стопанство в село Ковачица
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - С. Езерово
ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ е основно училище от 1-ви до 8-ми клас включително.
37 СУ РАЙНА КНЯГИНЯ - София
37 СУ РАЙНА КНЯГИНЯ - Соф Училището е официално открито на 12.12.1924г.в гр.София
146 ОУ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ - С. Волуяк
146 ОУ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ в село Волуяк е открито през 1964 година.
СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Бургас
Наследник на първото българско училище в град Бургас, открито през 1869 г.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ПО-ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ В НЕДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: „ЕРАЗЪМ“ СВЪРЗВА И ОБЕДИНЯВА, ЗАТОВА Е НАЙ-УСПЕШНИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРОДЪЛЖАВАМЕ С УСИЛИЯТА ДА ПРИОБЩИМ ВСИЧКИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНО 22 250 000 ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЕ ИЗУЧАВА В ИСТАНБУЛСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В ЦЕННОСТИ ГАРАНТИРАТ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ
БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Е ВСЕ ПО-БЛИЗО ДА ПАЗАРА НА ТРУДА