РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - Асеновград
ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ се намира в гр. Асеновград
200 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Лозен
200 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Л Основно училище в с. Лозен /София/
ДГ 160 - София
Функционират една яслена група за деца до 3 години и четири групи за деца от 3 години
СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - С. Долно Осенов
СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ е образец за съвременно обучение, датиращо от 95 години.
НУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - Монтана
Построено през пролетта на 1972 година в края на кв. Кошарник.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ДИНАМИКАТА НА ВРЕМЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ТРЯБВА ДА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ РАБОТАТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В ЧЕСТВАНЕТО НА 70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КУЛТУРАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОМЕНЯ БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ПРЕДМЕТИ ДАВА КРЕАТИВНА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗВО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА ОТКРИ ИЗЛОЖБА ПО ДЪРВОРЕЗБА В МОН