РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
ЦСОП Лозенец
Качествено обучение и развитие на ученици.
ДГ МАЛИНА - с. Ясен
Детска градина с утвърден традиции, заемащо достойно място в предучилищното възпитание
ДГ ДЕТЕЛИНА - Чипровци
Отваря врати за най-малките жители на гр. Чипровци на 01.09-1972.
ПГМЗС Септември
ПГ по МЗС е професионална гимназия с държавно финансиране.
НУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - Монтана
Построено през пролетта на 1972 година в края на кв. Кошарник.
СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ПИСАХА ПРЕРАЗКАЗ С ДЪХ НА ЧЕРЕШИ
ЛЯТНАТА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА МОН ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: УЧИЛИЩЕТО Е ВЪЗМОЖНОСТ ВСЯКО ДЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРА ПОТЕНЦИАЛА СИ
АКТУАЛИЗИРАН Е СЪСТАВЪТ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
ПОЧТИ 106 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВИХА НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
100 ЛЕВА СТИПЕНДИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ С ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТУРИТЕ
КАРТАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ УСТАНОВЯВА ДИСБАЛАНСИ ПО РЕГИОНИ, В ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ
ПОВЕЧЕ ОТ 111 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ