РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
НСА Васил Левски - София
Три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.
НУТИ - София
Професионално обучение в областта на танцовите изкуства на класическия балет.
ОУ ХРИСТО БОТЕВ - Дунавци
Училището е общинско, а образованието е основно от І до VІІ клас.
ДГ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ
ДГ Вяра,Надежда, Любов - село Горна Малина е открито на 24.05.1976 година.
1 ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Раднево
Училището разполага с прием и обучение на ученици от първи до седми клас.
НУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - Монтана
Построено през пролетта на 1972 година в края на кв. Кошарник.
ЛЯТНАТА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА МОН ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ПОВЕЧЕ ОТ 111 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ПИСАХА ПРЕРАЗКАЗ С ДЪХ НА ЧЕРЕШИ
ПОЧТИ 106 ХИЛ. УЧЕНИЦИ ОТ VII И X КЛАС СЕ ЯВИХА НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
АКТУАЛИЗИРАН Е СЪСТАВЪТ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: УЧИЛИЩЕТО Е ВЪЗМОЖНОСТ ВСЯКО ДЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРА ПОТЕНЦИАЛА СИ
УЧИЛИЩАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ НА ДВА ЕТАПА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗПЛАТНИ ЛЕТНИ ПОЧИВКИ
ОДОБРЕНИ СА 32 940 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА