РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
ДГ 28 ЯН БИБИЯН - София
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения
ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ДУНАВСКА ЗЕМЯ -
С. Ковачица училище по селско стопанство в село Ковачица
КОЛЕЖ БИЗНЕС И КУЛТУРА - Варна
КОЛЕЖ БИЗНЕС И КУЛТУРА - Колежът се намира в гр.Варна
ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Георги Дамяново
ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - С. Георг е ОУ,разположено на територията на с.Георги Дамяново/Монтана
123 СУ СТЕФАН СТАМБОЛОВ - София
На 15.09.1986 е открита се намира в София и е средно училище
СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Бургас
Наследник на първото българско училище в град Бургас, открито през 1869 г.
СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - Перник
Най-красивото училище е нашето.То е голямо, жълто, а източното му крило е триетажно.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЕ ИЗУЧАВА В ИСТАНБУЛСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНО 22 250 000 ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В ЦЕННОСТИ ГАРАНТИРАТ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ
БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Е ВСЕ ПО- БЛИЗО ДА ПАЗАРА НА ТРУДА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ПО-ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ УЧЕНИЦИ ПОМАГАТ ЗА ПРОМЯНАТА В КЛАСНАТА СТАЯ
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРОДЪЛЖАВАМЕ С УСИЛИЯТА ДА ПРИОБЩИМ ВСИЧКИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ В НЕДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА