РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

UCHILISHTATA.BG
РЦПППО - Велико Търново
Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ - Садово
Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие.
ПГСАГ Васил Левски - Благоевград
В гимназията се обучават над 300 ученика в различни специалности.
ПГТ ЮРИЙ ГАГАРИН
Професионалната гимназия по транспорт се намира в град Радомир.
ПЪРВО ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - Гълъбово
Обучават се ученици от първи до осми клас в една смяна - сутрин.
ПГМЗС Септември
ПГ по МЗС е професионална гимназия с държавно финансиране.
НУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - Монтана
Построено през пролетта на 1972 година в края на кв. Кошарник.
ПРИ РОТАЦИЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ САМО СЕДМИЦА
МОН СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 2022 Г.
УЧИЛИЩАТА ЩЕ СЕ ЗАТВАРЯТ САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: НЯМА ПРИЧИНА ДА ЗАТВАРЯМЕ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СЕГА
ДЕЛЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ В КЛАС ОСТАВА ВИСОК
АКАД. ДЕНКОВ: ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ СЕ БОРЯТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛАГА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ДА ОБУЧАВАТ СЪВМЕСТНО СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТУРА ЧРЕЗ РАБОТА ПО ПРОЕКТ
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: АМБИЦИЯТА НИ Е УЧЕБНИЯТ СРОК ДА ЗАВЪРШИ ПРИСЪСТВЕНО